Aktualności


Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej działając na podstawie Uchwały Rady  Miejskiej w Iłowej nr 165/5/XVII/08

z dnia 18 lipca 2008 r.

informuje

że w dniu 10.06.2020 r. w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej przy ul.Żeromskiego 25 pok. nr 11 odbędzie się

I przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy

położony w Iłowej przy ul. Żeromskiego 29

składający się  z  1 pomieszczenia , z przeznaczeniem pod działalność usługowo-handlową o pow. użytkowej  19,00 m2.

Wysokość miesięcznej kwoty najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 12,57 złotych netto.

Cena wywoławcza  przetargu o prawo zawarcia umowy najmu wynosi :

272,84 zł =  19,00 m2 * 7,18 * 2

Przetarg odbędzie się w w/w dniu o godzinie 10:00 .

Przedmiotem przetargu będzie jednorazowa wpłata kwoty wylicytowanej w przetargu + 23 % podatek VAT .

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze .

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, które należy zapłacić z podaniem danych identyfikujących oferenta i adresu lokalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2020 r. do godz. 9.00:

–   przelewem na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłowej nr 38 9658 0006 0000 0257 2003 0001

Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy Zakładu.

Warunkiem zawarcia umowy najmu z osobą , która przetarg wygra , będzie wpłacenie przez nią różnicy pomiędzy ceną wylicytowaną , a wpłaconym wadium + podatek VAT 23 % w terminie 10 dni od daty przeprowadzenia przetargu .

Wadium przepada na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej w przypadku odstąpienia osoby , która przetarg wygra od zawarcia umowy najmu .

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu .

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn .

 

Iłowa, dnia 28.05.2020 r.

Raport o gminie

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Iłowa za 2019 rok.czytaj więcej Raport o gminie

Remontujemy ulicę Kościuszki

Rozpoczęły się prace remontowe ulicy Kościuszki w Iłowej.czytaj więcej Remontujemy ulicę Kościuszki

Nowe zasady bezpieczeństwa

Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych.

czytaj więcej Nowe zasady bezpieczeństwa

Dzień Samorządu Terytorialnego

Kupuj polskie

Kupuj świadomie PRODUKT POLSKI – Twój wybór ma ogromne znaczenie! czytaj więcej Kupuj polskie

30 lat samorządu w Polsce

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. czytaj więcej 30 lat samorządu w Polsce

Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej uprzejmie zawiadamia, że zwołuje XIX sesję Rady Miejskiej VIII kadencji.czytaj więcej Sesja Rady Miejskiej

Drogie mamy!

Składamy Wam najlepsze życzenia i dziękujemy za troskę, bezgraniczną miłość i trud wychowania. czytaj więcej Drogie mamy!

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wznawia działanie

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu informuje, że od 1 czerwca br., Stacja powraca do dotychczasowego funkcjonowania.czytaj więcej Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wznawia działanie