Wilcza konferencja w Iłowej

21 listopada br. w Iłowej odbyła się konferencja poświęcona występowaniu wilków w regionie przygranicznym.

 

Gospodarzem i pomysłodawcą spotkania był burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, który do udziału w konferencji zaprosił badaczy wilków w zachodniej Polsce i Niemczech. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele partnerskiej gminy Jänschwalde m.in. burmistrz Helmut Bodtke wraz ze współpracownikami i mieszkańcami gminy oraz burmistrz Rietschen Ralf Brehmer.

Prelekcję pt.Wilk w świadomości społecznej i kulturze. Historia występowania wilka w województwie lubuskim i okolicach wygłosił Główny Specjalista w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Zielonej Górze Marek Maciantowicz, który przedstawił, że wilk postrzegany w naszej kulturze jest jako zwierzę złe, wrogie człowiekowi. Badania naukowe wskazują natomiast, że wilki mają wiele dobrych cech.

Według najnowszych badań na terenie województwa lubuskiego bytuje obecnie 31 grup rodzinnych wilków (watah), w tym 8 transgranicznych. Można przyjąć, że to około 210-230 wilków.

Waldemar Bena – historyk, przyrodnik i regionalista omówił charakterystykę wilków w Borach Dolnośląskich. Ciekawą prelekcję wygłosił także Stefan Kasche pracownik biura „Wilki w Saksonii” w Rietschen, który zaprezentował zebranym m.in. wilcze tropy i omówił zasady ochrony populacji wilków na terenie Niemiec.

Środowa konferencja była punktem kulminacyjnym projektu pt. „Wilk nie zna granic. Polsko-niemiecka przygoda z wilkiem” realizowanego przez Gminę Iłowa we współpracy z partnerską gminą Jänschwalde.

Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Celem projektu jest wspieranie i pogłębianie współpracy partnerskiej poprzez wspólne promowanie zasobów dziedzictwa naturalnego w obszarze przygranicznym. Pierwszym etapem projektu były warsztaty dla polskich i niemieckich uczniów szkół podstawowych. 18 października br. w Szkole Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej odbyły się zajęcia dla grupy dzieci z gmin Iłowa i Jänschwalde. Podczas zajęć dzieci poznawały zwyczaje i zachowania wilczych watah. Wykonywały także prace plastyczne o tematyce m.in. wilka i leśnych zwierząt, które następnie zostały zaprezentowane podczas konferencji.