Ankieta

Szanowni Mieszkańcy,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, dotyczącej zapotrzebowania na różnego rodzaju aktywności, w których mieszkańcy gminy Iłowa będą mogli wziąć udział.

Gmina Iłowa zamierza przystąpić do projektu utworzenia Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE)., który będzie zorganizowany przy Szkole Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej. Celem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot, z wykorzystaniem potencjału szkoły w jej nowej roli – centrum edukacji nieformalnej. Zachęcamy do wypełnienia ankiety w wersji elektronicznej lub tradycyjnej w pliku MS Word.

Wypełnione ankiety prosimy odsyłać na adres ankieta@ilowa.pl do 14 lutego 2020 r.

 

Ankieta elektroniczna 

Ankieta.docx