Remont ulicy 1 Maja w Iłowej

Gminne inwestycje w toku

Sezon wakacyjny w pełni. Mimo tego Gmina Iłowa realizuje szereg inwestycji.

 

Na stadionie miejskim trwa termomodernizacja budynku socjalno – administracyjnego polegająca m.in. dociepleniu ścian i dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej a także modernizacji źródeł ciepła. W budynku zostanie zamontowany system monitorowania i zarządzania energią z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Gruntowny remont przechodzi także ulica 1 maja w Iłowej (od budynku nr 10 do skrzyżowania z Placem Wolności).Nawierzchnia jezdni pokryta zostanie bazaltowym kamieniem naturalnym. Renowacji poddane są także chodniki oraz odcinek kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi. Wartość inwestycji to 327 tys. 815 zł. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 122 tys. 971 zł z budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Do końca sierpnia zakończy się realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie obiektu rekreacyjnego przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Iłowej poprzez budowę skateparku i placu zabaw”. Dzięki realizacji inwestycji powstanie nowoczesny skatepark z dwoma rampami i nawierzchnią z betonu szlifowanego, ogrodzeniem, oświetleniem w formie 8 lamp zasilanych energią słoneczną oraz wielofunkcyjny plac zabaw z licznymi urządzeniami do spędzania czasu wolnego. Na ten cel Gmina  Iłowa pozyskała dofinansowanie z Programu Obszarów Wiejskich w kwocie 315 tys. 605 złotych.

W dziesięciu sołectwach gminy trwa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, która zakończy się 30 września. Pomimo realizowanych robót budowlanych mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z 82% dofinansowania do budowy oczyszczalni mogą jeszcze zgłaszać się do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Iłowej od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano wytyczne do zamówień dotyczących m.n. remontu budynku Urzędu Miejskiego oraz Otwartej Strefy Aktywności.

26 lipca br. w Urzędzie Miejskim otwarto oferty złożone w ramach przetargu nieograniczonego dotyczącego zadnia pn. „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa”. W wyznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert. Najniższa na kwotę 3 mln 150 tys. 030 zł. Poniżej informacja z otwarcia ofert.

http://www.ilowa.info.pl/system/obj/6713_Informacja_z_otwarcia_ofert_-_Przedszkpole_-_dokonczenie.pdf