Grafik dowozu do lokali wyborczych

W niedzielę (12 lipca 2020 r.) odbędzie się II tura wyborów Prezydenta RP. Lokale wyborcze otwarte będą od godziny 7.00 do 21.00.

 

Mieszkańcy Czernej, Borowego, Czyżówka (wsi oraz osiedla), Klikowa, Janowa, Jankowej Żagańskiej, Żagańca, Wilkowiska mają możliwość skorzystania z dowozów do lokali wyborczych zlokalizowanych w Iłowej i Szczepanowie wg ustalonego grafiku dostępnego poniżej:

GRAFIK DOWOZU do lokali wyborczych 2020 – II TURA

W drugiej turze biorą udział kandydaci, którzy otrzymali w pierwszej turze kolejno największą liczbę głosów. Na Prezydenta natomiast zostaje wybrany ten kandydat, który w powtórnym głosowaniu otrzymał największą liczbę głosów. Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:

https://ilowa.info.pl/system/obj/7810_Obwieszczenie_PKW_ponowne.pdf

Głosowanie odbędzie się w specjalnym reżimie sanitarnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.

Podstawowe zasady sanitarne obowiązujące podczas niedzielnych wyborów:

  • w lokalu wyborczym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych
  • przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy, co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10 minut przeprowadza się wietrzenie lokalu (wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej)
  • stanowiska pracy poszczególnych członków obwodowej komisji wyborczej usytuowane zostaną w odstępach co najmniej 1,5 m
  • przy wejściu, w widocznym miejscu, umieszczony zostanie płyn do dezynfekcji rąk dla wyborców
  • powierzchnie takie jak: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higieniczno-sanitarne, w tym armatura,uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym, będą przemywane płynem do dezynfekcji (przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy, nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania, przy czym nie przerywa to głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej).

Wchodząc do lokalu wyborczego zalecane jest:

  • zdezynfekowanie dłoni
  • zasłonięcie ust i nosa
  • zachowanie bezpiecznej odległości minimum 2 m
  • przebywanie w lokalu wyborczym w ilości nie większej niż 3 wyborów.

W lokalu wyborczym zapewnia się obsługę w pierwszej kolejności:

a) osób powyżej 60. roku życia,

b) kobiet w ciąży,

c) osób z dzieckiem do lat 3,

d) osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.