Instrukcja – alarm o podłożeniu ładunku wybuchowego

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej.

INSTRUKCJA ALARMOWA