Konsultacje dot. ustanowienia obszaru chronionego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego prowadzi prace nad ustanowieniem obszaru chronionego krajobrazu „Bory Dolnośląskie”. Uwagi dotyczące projektu uchwały można składać do 31 stycznia br.

Obszar ten  będzie obejmował także Gminę Iłowa. Sugestie mieszkańców przyjmowane są w Referacie Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Iłowej.
Informacji udziela Magdalena Grzywaczyk, tel. 68 368 14 11.
W załączeniu: