Lubuskie Bony Wsparcia – nabór uzupełniający

25 sierpnia br. w godz. 8:00-16:00 odbędzie się nabór uzupełniający w ramach konkursu Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców.

 

Operatorami konkursu są dwie instytucje otoczenia biznesu: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. Na stronach internetowych operatorów (www.ziph.pl oraz www.opzl.pl) ukazały się informacje o naborze uzupełniającym wraz z niezbędnymi dokumentami i wytycznymi dotyczącymi konkursu.

Beneficjenci,  którzy złożyli wniosek w pierwszym naborze nie muszą już składać kolejnych, chyba, że będą chcieli poprawić poprzedni, w tym przypadku powinni go wycofać, składając odpowiednie oświadczenie.

Wnioski w ramach naboru uzupełniającego będą przyjmowane dnia 25 sierpnia 2020 r. w godzinach 8:00-16:00 (tj. przez 8 godzin). Nabór wniosków będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej – wniosek oraz załączniki należy przesłać za pośrednictwem dedykowanego systemu przesyłania zgłoszeń: Systemu Składania Wniosków Online.

Zachęcamy do korzystania z informacji dotyczących konkursu, które na bieżąco publikowane są na stronach internetowych Operatorów (wskazanych powyżej).