Międzynarodowy Dzień Rodzin

Jak co roku – 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin.

 

Z tej okazji Lubuski Urząd Wojewódzki  zaprasza do zasięgania informacji i skorzystania z porad specjalistów z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, wspierania rodziny, rynku pracy czy orzekania o niepełnosprawności.

Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej

Zadania z zakresu pomocy społecznej:
nr tel. w godz. pracy urzędu: 95-7851-480; 95-7851-473.

Zadania Wojewódzkiego Koordynatora ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
nr tel. 95-7851-476

Oddział Budżetu i Świadczeń Rodzinnych

Programy z zakresu wspierania rodziny:
Dobry start, Karta Dużej Rodziny – tel. 95-7851-431,
Program Rodzina 500+ (oprócz spraw dotyczących koordynacji) – nr tel. w godz. pracy urzędu:  95-7851-435,  95-7851-438.

Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Koordynacja świadczeń rodzinnych i wychowawczych we współpracy z zagranicą:
nr tel. w godz. pracy urzędu – 95-7851-421; 95-7851-425.

Oddział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej:

Zadania z obszaru wspierania rodzin i organizacji pieczy zastępczej:
nr tel. w godz. pracy urzędu: 95-7851- 450.

Oddział Rynku Pracy

Zadania z zakresu funkcjonowania narzędzi rynku pracy:
nr tel. w godz. pracy urzędu: 95-7851- 463; 95-7851-464.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Odwołania od decyzji Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
nr tel. w godz. pracy urzędu:  95-7851- 447.

info: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/
foto. Pixabay