Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach ogólnopolskiego programu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego zostały uruchomione trzy punkty konsultacyjne. Jeden z nich powstał w Iłowej.

System darmowej pomocy prawnej jest rezultatem wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W punkcie konsultacyjnym, zorganizowanym w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej (pok. nr 5 ) czekają na Państwa adwokaci oraz radcy prawni gotowi udzielić wszelkich porad natury prawnej.

Z porad specjalistów skorzystać mogą:

  • Młodzież do 26 roku życia,
  • Rodziny wielodzietne, 
  • Seniorzy powyżej 65 roku życia, 
  • Korzystający z pomocy społecznej, 
  • Weterani i kombatanci, 
  • Dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, 
  • Kobiety w ciąży.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach:

Poniedziałek 12.00-16.00
Wtorek 12.00-16.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 8.00-12.00

Punkt został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej:

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS-SUM, Aleja Niepodległości 7a/3, 65-048 Zielona Góra.

– Świadczona pomoc prawna kierowana do szerokiego grona osób.
Radcy prawni i adwokaci pomogą napisać pismo, doradzą jak rozwiązać problem. Zachęcam do konsultacji z nimi. – zachęca mieszkańców burmistrz Paweł Lichtański.

Punkty udzielania nieodpłatnych porad prawnych – Powiat Żagański

Porady prawne

We współpracy z Lubuskim Ruchem na Rzecz Kobiet i Rodziny „ŻAR”zapraszamy także na spotkania z psychologiem i prawnikiem – przy ul. Mickiewicza 21 (dawna apteka).

Porady są bezpłatne. Są prowadzone dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (przemoc w rodzinie, alimentacja, wyłudzenia, ofiary kradzieży) oraz dla osób potrzebujących pomocy postpenitencjarnej.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl