Bezpieczne place zabaw

Trwa przegląd stanu technicznego placów zabaw na terenie Gminy Iłowa.

 

Konserwację i kontrolę elementów wyposażenia miejsc zabawy najmłodszych przeprowadzają pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Urządzenia poddawane są bieżącym remontom. Usuwane są także wszelkie stwierdzone usterki.