Ponownie otwieramy się na Klientów

Od poniedziałku, 25 maja br., Urząd Miejski w Iłowej wznawia przyjmowanie interesantów. Podczas wizyty w instytucji niezbędne jest zachowanie wszelkich środków ostrożności.

 

Każdy Klient, który chce osobiście załatwić sprawę w Urzędzie musi zdezynfekować dłonie lub mieć rękawiczki oraz zasłonięte usta i nos przy pomocy maseczki, odzieży lub przyłbicy.

Interesanci przyjmowani są pojedynczo. W biurze obsługiwana będzie tylko jedna osoba. Prosimy, aby sprawy załatwiali tylko klienci, których sprawa dotyczy.

W trosce o zdrowie Państwa i pracowników prosimy, aby każda planowana wizyta w Urzędzie była uzgadniania telefonicznie lub mailowo.

Zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem internetu:

  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /hjr9j0s46d/SkrytkaESP,
  • e-mailowo: ilowa@ilowa.pl

lub poprzez umieszczenie pisma/wniosku w skrzynce podawczej usytuowanej przy głównym wejściu do urzędu.

Poniżej publikujemy wykaz numerów telefonów do poszczególnych referatów:

Kancelaria ogólna: 68 368 14 00 (sekretariat Burmistrza)

Referat Spraw Społecznych i Cywilnych (ewidencja ludności, dowody osobiste, oświata, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, współpraca z zakładami opieki zdrowotnej)

Kierownik – tel. 68 368 14 16

Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik – tel. 68 368 14 16

Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

Kierownik – tel. 68 368 14 11

Referat Organizacyjny

Kierownik – tel. 68 368 14 23

Referat Finansowo-Budżetowy

Kierownik – tel. 68 368 14 09

Referat Podatków Opłat i Egzekucji

Kierownik – tel. 68 368 14 24

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik – tel. 68 368 14 15

Przypominamy podstawowe zasady procedowania spraw za pośrednictwem ePUAP:

Czego potrzebujesz?

Konta na platformie ePUAP i Profilu zaufanego.
Profil zaufany umożliwia złożenie podpisu zaufanego.
Profil zaufany założysz za pomocą internetowego konta bankowego.

 Jak załatwić sprawę przez ePUAP?

Krok 1. Wejdź na stronę https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw
Krok 2. Wybierz interesującą Cię zakładkę
Krok 3. Wybierz sprawę

Krok 4. Wybierz swój urząd, w którym chcesz złożyć dokument
Krok 5. Kliknij ZAŁATW SPRAWĘ i zaloguj się przez Profil Zaufany
Krok 6. Wypełnij dokument
Krok 7. Kliknij PODPISZ i wybierz podpisz podpisem zaufanym, a następnie kliknij WYŚLIJ.

Dostaniesz elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia deklaracji.

Zachęcamy również do pobierania potrzebnych formularzy z zakładki Załatw Sprawę na www.ilowa.pl i przedkładania w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej do tut. urzędu.

ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE