Przysięga pierwszaków

Tegoroczna uroczystość pasowania na ucznia pierwszej klasy w iłowskiej szkole bez udziału rodziców oraz z minimalną liczbą zaproszonych gości.

 

15 października 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich złożyli uroczystą przysięgę i przyjęli gratulacje od pani dyrektor Beaty Laskowskiej – Trzeciak, wychowawców oraz Skarbnika Gminy Moniki Wołujewicz, która tego dnia reprezentowała magistrat. Symboliczne pasowanie na ucznia pierwszej klasy włącza najmłodszych w szkolne szeregi a tradycją uroczystości jest przekazywanie dzieciom przez Burmistrza Iłowej książeczek do samodzielnego czytania. W tym roku pierwszaki otrzymały ponadto butelki filtrujące wodę, jako zachętę do dbania o środowisko naturalne.

Wszystkim dzieciom w imieniu Burmistrza Iłowej Pawła Lichtańskiego życzymy powodzenia oraz odwagi w podejmowaniu szkolnych wyzwań.