Szkolenie BHP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej.

 

Szkolenia przeznaczone są dla pracodawców, pracowników, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą  oraz osób wchodzących na rynek pracy i podejmujących pracę po raz pierwszy jak również studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Tematyka szkoleń :

  • szkolenia okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • szkolenia okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym pracownikom i interesantom.
  • szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej.

Szkolenia będą uwzględniać w tematyce korzyści wynikające z legalnego zatrudnienia oraz zagrożenia wynikające z wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie.

Ze szkoleń mogą skorzystać osoby z województwa lubuskiego.

INFORMACJE O TERMINACH I ZAPISACH ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.centrumobslugibiznesu.com LUB POD NUMEREM 501 – 672 – 605