Informacja partnera projektu

Gmina Iłowa informuje, że jest partnerem w projekcie realizowanym przez Gminę Żary o statusie miejskim pn. „Udostępnianie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa: 4.  Środowisko i kultura, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT. Więcej informacji w załączniku.