Zakończono realizację projektu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej” mająca na celu lepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego w rozwoju regionu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja wybrana do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie.

„Budowa obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim”. Jest to operacja zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Koszt całkowity budowy obiektu rekreacyjnego w Czernej  wyniósł ponad 230 tys. zł . Na ten cel gmina otrzymała dofinansowane w wysokości 104 tys. zł. W ramach zadania wybudowany obiekt został   wyposażony w potrzebny sprzęt (zestaw do ćwiczeń siłowych, maty do ćwiczeń, meble szatniowe (ławki z wieszakami), stojak na rowery, kompresor do pompowania kół rowerowych). Budynek użyteczności publicznej jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom gminy zainteresowanym aktywnością rekreacyjną.