Termin odbioru odpadów

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy, że w dniach 6-11 marca br. odbierane będą nieodpłatnie odpady wielkogabarytowe, czyli odpady komunalne nie mieszczące się do pojemnika na nieczystości.

Szczegółowy terminarz odbioru:

6 marca br. – Iłowa miasto, osiedle Czyżówek (Karolinów),

7 marca br.– Borowe, Czyżowek – wieś, Klików, Kowalice, Czerna,

8 marca br. – Żaganiec, Wilkowisko, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański.

Przypominamy również, że odpady muszą być wystawione przed posesję najpóźniej w dniu zbiórki do godz. 7:00.