Zielonogórski Orange Światłowód w naszej gminie

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy Iłowa, w ramach projektu „Zielonogórski Orange Światłowód”.

 

Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Celem inwestycji jest likwidacja internetowych „białych plam” na mapie Polski i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego internetu. W ten sposób zmniejszony zostaje technologiczny dystans w stosunku do lepiej rozwiniętych cyfrowo regionów kraju.

Zakres inwestycji został określony na podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej – regulatora rynku telekomunikacyjnego, zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej na bazie przeprowadzonej inwentaryzacji.

Pierwszym zadaniem było doprowadzenie światłowodu do szkół i placówek edukacyjnych zakwalifikowanych do projektu w miejscowościach: KONIN ŻAGAŃSKI, IŁOWA, SZCZEPANÓW.

Drugi etap realizacji projektu POPC obejmuje budowę sieci światłowodowej do wytypowanych gospodarstw domowych. Inwestycje realizowane są sukcesywnie.

Poniżej załączamy aktualizację miejscowości, które już zostały podłączone do sieci szerokopasmowej:

  • KONIN ŻAGAŃSKI – podłączono szkołę
  • IŁOWA – podłączono 3 placówki edukacyjne
  • SZCZEPANÓW – podłączono byłą szkołę.