Zmiany w podatkach

Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych, czyli informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. 

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Druki informacji i deklaracji oraz akty prawne regulujące powyższą zmianę znajdziecie Państwo w zakładce „Dla mieszkańców” –„Podatki”.

Podatki