Ważne komunikaty


OGŁOSZENIE BURMISTRZA IŁOWEJ

Burmistrz Iłowej podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia Centrum Kultury w Iłowej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej.

czytaj więcej OGŁOSZENIE BURMISTRZA IŁOWEJ

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie od 27 września do 13 listopada 2018 r.

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie od 27 września 2018 r. do 13 listopada 2018 r. 

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 22.02.2018 r. do dnia 21.03.2018 r.

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
z działań podejmowanych
w okresie
od dnia 22.02.2018 r. do dnia 21.03.2018 r.

Rada Seniorów

Miejska Rada Seniorów powołana została uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej nr 110/7/XIX/16 z dnia 9 lutego 2016 roku.

Rada, składająca się z siedmiu członków, wybrała w głosowaniu jawnym prezydium, w skład którego weszli:

  • Przewodniczący: Pan Zygmunt Krasuski
  • Wiceprzewodnicząca: Pani Wanda Janczyk
  • Sekretarz: Pani Maria Rawska.

Powołana rada jest ciałem doradczym, opiniotwórczym i inicjatywnym. Przedstawiać będzie propozycje w zakresie priorytetowych zadań i działań na rzecz seniorów w Gminie Iłowa. Radni obradują co najmniej raz na kwartał.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów
w Iłowej i nadanie jej statutu

Ulica Batorego do odnowy

26 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim podpisano umowę na realizację zadania pn. Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem.czytaj więcej Ulica Batorego do odnowy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej – grudzień 2016 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie od 7 grudnia 2016 r. do dnia 27 grudnia 2016 r.czytaj więcej Sprawozdanie Burmistrza Iłowej – grudzień 2016 r.