punk zbiórki odpadów, zdjęcie z góry
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gminna gospodarka odpadami

UCHWAŁA NR 150/7/XXIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i UCHWAŁA NR 201/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej:

  • w wysokości 14,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  • w wysokości 25,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy – zgodny z blankietem przelewów lub konto Gminy Iłowa (Nr konta: BS Iłowa nr 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003) lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Iłowej (godziny pracy Kasy: poniedziałek: 8.00 – 15.00, wtorek – piątek: 7.30 – 14.30) do 15 dnia każdego miesiąca.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Przycisk pobierz

Deklarację można złożyć także za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przycisk ePUAP

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2019 r.

 

W Iłowej działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się na terenie oczyszczalni ścieków, przy ul. Żagańskiej (na zdjęciu).

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 10:00-18:00
sobota: 11:00-19:00