Grup osób pozuje do zdjęcia

Pomoc społeczna

 

Na prężną pracę Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej, wpływa wiele czynników, z których najważniejszym jest zespół pracujących tu osób. Są to ludzie z ogromną wiedzą fachową, a jednocześnie z powołaniem, pozwalającym zrozumieć problemy i potrzeby innych.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:

Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej:

 • Marta Kluczyńska – specjalista pracy socjalnej
 • Małgorzata Groszek – pracownik socjalny
 • Joanna Polus- pracownik socjalny
 • Katarzyna Siwak – Galik – pracownik socjalny

Zespół usług opiekuńczych:

 • Danuta Grzelak – opiekun środowiskowy
 • Władysława Kołbuc – mł. opiekun środowiskowy
 • Zdzisława Bortnowska – opiekun środowiskowy

Zespół do spraw realizacji świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • Barbara Brzezicka – inspektor
 • Bernadeta Matysiak – inspektor

Zespół finansowo – księgowy i budżetu

 • Sylwia Wróblewska – gł. księgowy
 • Wojciech Niziołek – st. księgowy

Zespół administracyjno – biurowy

 • Lidia Drożdż – sam. referent
 • Lucyna Janus – Hołodziuk – referent

Zespół do spraw wspierania i systemu pieczy zastępczej 

 • Katarzyna Nems – asystent rodziny
 • Ewa Rzepa- asystent rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się m.in.:

 • udzielaniem pomocy z zakresu ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
 • udzielaniem pomocy z zakresu świadczeń rodzinnych tj.
  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
  • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
 • wypłatą zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • prowadzeniem postępowania wobec dłużników alimentacyjnychudzielaniem pomocy z zakresu funduszu alimentacyjnego
 • obsługą organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w Iłowej.

Kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
ul. Kolejowa 7
68-120 Iłowa
tel. : 68 3774948, 68 3609421
e-mail: ops@ilowa.pl