Zmieniamy Iłowę


„Zagospodarowanie obiektu rekreacyjnego przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Iłowej poprzez budowę skateparku i placu zabaw”

W dniu 19.10.2018 r. została podpisana  umowa o przyznaniu pomocy na realizację  projektu  pn. „Zagospodarowanie obiektu rekreacyjnego przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Iłowej poprzez budowę skateparku i placu zabaw”. czytaj więcej „Zagospodarowanie obiektu rekreacyjnego przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Iłowej poprzez budowę skateparku i placu zabaw”

Wilk nie zna granic. Polsko-niemiecka przygoda z wilkiem.

Gmina Iłowa we współpracy  z gminą Janschwalde realizuje projekt pt. Wilk nie zna granic. Polsko-niemiecka przygoda z wilkiem dofinansowany z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr czytaj więcej Wilk nie zna granic. Polsko-niemiecka przygoda z wilkiem.

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej”

W maju 2018 rozpoczęła się realizacja projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej”. czytaj więcej „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej”

Zakończenie remontu ulicy Pułaskiego

29 listopada 2017 r. zakończona została realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem”. czytaj więcej Zakończenie remontu ulicy Pułaskiego

Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa

Gmina Iłowa otrzymała dofinansowanie do budowy nowego przedszkola.czytaj więcej Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa

Transgraniczna promocja Gminy Iłowa i Gminy Jänschwalde

Gmina Iłowa zabiega o przyznanie dofinansowania do projektu pt. Transgraniczna promocja Gminy Iłowa i Gminy Jänschwalde.czytaj więcej Transgraniczna promocja Gminy Iłowa i Gminy Jänschwalde

Iłowa i Jänschwalde w obiektywie

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania pn. Iłowa i Jänschwalde w obiektywie, którego celem jest promocja obu partnerskich gmin. czytaj więcej Iłowa i Jänschwalde w obiektywie

Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w miejscowości Iłowa

W 2016 roku nasza gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę i modernizację ulicy ŻeromskiegoKonopnickiejMłyńskiej, część ul. 1 Maja i część ul. Drzymały w Iłowej.czytaj więcej Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w miejscowości Iłowa

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Iłowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Ponad 200 gospodarstw domowych na terenie Gminy Iłowa otrzyma 82% dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.czytaj więcej Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Iłowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Przebudowa boisk sportowych stadionu miejskiego w Iłowej

Gmina Iłowa pozyskała 194 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Przebudowa boisk sportowych stadionu miejskiego w Iłowej”.czytaj więcej Przebudowa boisk sportowych stadionu miejskiego w Iłowej