Zmieniamy Iłowę


Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w miejscowości Iłowa

W 2016 roku nasza gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę i modernizację ulicy ŻeromskiegoKonopnickiejMłyńskiej, część ul. 1 Maja i część ul. Drzymały w Iłowej.czytaj więcej Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w miejscowości Iłowa

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Iłowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Ponad 200 gospodarstw domowych na terenie Gminy Iłowa otrzyma 82% dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.czytaj więcej Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Iłowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Przebudowa boisk sportowych stadionu miejskiego w Iłowej

Gmina Iłowa pozyskała 194 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Przebudowa boisk sportowych stadionu miejskiego w Iłowej”.czytaj więcej Przebudowa boisk sportowych stadionu miejskiego w Iłowej

Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim i Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej

Umowy na przebudowę budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim oraz budowę nowego obiektu w Czernej zostały podpisane.czytaj więcej Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim i Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej

Termomodernizacja budynku socjalno – administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej

Gmina Iłowa otrzymała dofinansowanie w kwocie 453 tys. 409 zł. na remont budynku socjalno – administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej.czytaj więcej Termomodernizacja budynku socjalno – administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej

Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa

6 marca br. podpisano umowę na budowę platformy e-usług wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Iłowa.czytaj więcej Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa

Modernizacja Placu Wolności polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem

29 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim podpisano umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja Placu Wolności polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem”.
czytaj więcej Modernizacja Placu Wolności polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem

Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem

11 maja br. podpisano umowę na zadanie pn. „Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem”.
czytaj więcej Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem

Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem

26 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim podpisano umowę na realizację zadania pn. Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem.
czytaj więcej Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem

Rozbudzenie potencjału – Rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa

Gmina Iłowa otrzymała dotację celową na projekt pt. Rozbudzenie potencjału – Rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa.czytaj więcej Rozbudzenie potencjału – Rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa