Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem

11 maja br. podpisano umowę na zadanie pn. „Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem”.

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Iłowa otrzymała dofinansowanie na modernizację ul. Pułaskiego w Iłowej – przebudowę nawierzchni (nowa asfaltowa – 435 m), przebudowę chodników wraz z chodnikami na terenie zieleni (polbruk), wymianę krawężników, wydzielenie miejsc parkingowych dla autobusów przy Szkole Podstawowej, ‚mała architektura’ (nowe ławki 36 szt., kosze na nieczystości), wymianę kanalizacji odwodnieniowej.

Szacowania kwota inwestycji to 1 mln 058 tys. zł. Kwota dofinansowania to 491 tys. 837 zł. 
Więcej o projekcie:
http://ilowa.pl/program-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020-prow-2014-2020-ul-pulaskiego/centrum-wypieknieje
http://ilowa.pl/program-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020-prow-2014-2020-ul-pulaskiego/trzy-razy-tak-2
http://ilowa.pl/program-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020-prow-2014-2020-ul-batorego/remont-w-centrum