Mieszkańcy

 

Gmina Iłowa zajmuje powierzchnię 153 km². Zamieszkuje ją 6,9 tys. mieszkańców (3571 kobiet oraz 3344 mężczyzn). W skład gminy wchodzi dziesięć sołectw: Borowe zamieszkałe przez 454 mieszkańców, Czerna – 387 mieszkańców, Czyżówek – 526 mieszkańców, Jankowa Żagańska – 439 mieszkańców, Klików – 92 mieszkańców, Konin Żagański – 690 mieszkańców, Kowalice – 36 mieszkańców, Szczepanów – 221 mieszkańców, Wilkowisko – 56 mieszkańców oraz Żaganiec – 98 mieszkańców.

Największe skupiska mieszkańców w Gminie Iłowa to osiedla mieszkaniowe: przy ul. Bolesława Chrobrego od nr 2 do nr 22, przy ul. Borowskiej od nr 3 do nr 12, przy ul. Hutniczej od nr 1 do nr 3A, przy ul. Ogrodowej do nr 16B do nr 16J, przy ul. Traugutta od nr 23 do nr 26C, przy ul. Nadrzecznej nr 11, 12, 45. Miejska część wsi Czyżówek od nr 55 do nr 87.