Załatw sprawę / Środowisko i gospodarka odpadami

Wywóz odpadów


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jeżeli wprowadziłeś się do nowej nieruchomości, to w ciągu 14 dni złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Możesz to zrobić w naszym urzędzie.

czytaj więcej Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jeżeli za dużo zapłaciłeś za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to zwróć się do Urzędu Miejskiego w Iłowej o zwrot, przeksięgowanie lub zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań.czytaj więcej Nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi