Rada Miejska

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Iłowej jest Mirosław Wdowiak.

Przewodniczący zaprasza mieszkańców Gminy Iłowa w każdy poniedziałek od godz. 15.00 do 16.00 w pokoju nr 11 Urzędu Miejskiego w Iłowej, tel. 68 368 14 14.

Radni Rady Miejskiej w Iłowej:

Przewodniczący – Mirosław Wdowiak

Wiceprzewodniczący – Artur Mutwil

Wiceprzewodnicząca – Maria Żołnowska

Fryderyk Roszak

Franciszek Przynoga

Waldemar Leszcz

Tomasz Słomiński

Mieczysław Jakubowicz

Wiesława Gajda

Zygmunt Sygnowski

Ilona Krawczyk

Robert Goc

Roman Jedras

Edward Lesiak

Agata Parfianowicz

Komisja Rewizyjna
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1.
 Lesiak Edward
Przewodniczący
2.
 Goc Robert
3.
 Jędras Roman
4.
 Przynoga Franciszek
5. Parfianowicz Agata
6. Leszcz Waldemar
Komisja Budżetu
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1.
Roszak Fryderyk
Przewodniczący
2.
Leszcz Waldemar
3.
Słomiński Tomasz
4.
Parfianowicz Agata
5.
Lesiak Edward
6. Jędras Roman
Komisja ds. Publicznych
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1.
Mutwil Artur
Przewodniczący
2.
Żołnowska Maria
3.
Jakubowicz Mieczysław
4.
Sygnowski Zygmunt
5.
Gajda Wiesława
6. Krawczyk Ilona
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1.
Przynoga Franciszek
Przewodniczący
2.
Słomiński Tomasz
3.
Jakubowicz Mieczysław
4.
Sygnowski Zygmunt
5.
Roszak Fryderyk
6. Krawczyk Ilona

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi

Kontakt:

Urząd Miejski w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
68-120 Iłowa
email: ilowa@ilowa.pl
tel. 68 368 14 00
fax. 68 368 14 01