Rada Miejska

 

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Iłowej jest Mirosław Wdowiak.

 

Przewodniczący zaprasza mieszkańców Gminy Iłowa w każdy poniedziałek od godz. 15.00 do 16.00 w pokoju nr 11 Urzędu Miejskiego w Iłowej, tel. 68 368 14 14.

 

Radni Rady Miejskiej w Iłowej:

Przewodniczący – Mirosław Wdowiak

Wiceprzewodniczący – Artur Mutwil

Wiceprzewodnicząca – Maria Żołnowska

Fryderyk Roszak

Franciszek Przynoga

Waldemar Leszcz

Tomasz Słomiński

Mieczysław Jakubowicz

Wiesława Gajda

Zygmunt Sygnowski

Ilona Krawczyk

Robert Goc

Roman Jedras

Edward Lesiak

Agata Parfianowicz

 

Komisja Rewizyjna

Ilona Krawczyk (przewodnicząca), Robert Goc, Roman Jędras, Franciszek Przynoga

Komisja Budżetu

Fryderyk Roszak (przewodniczący), Waldemar Leszcz, Tomasz Słomiński, Agata Parfianowicz, Edward Lesiak

Komisja do Spraw Publicznych

Artur Mutwil (przewodniczący), Maria Żołnowska, Mieczysław Jakubowicz, Zygmunt Sygnowski, Wiesława Gajda

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Franciszek Przynoga (przewodniczący),Tomasz Słomiński, Mieczysław Jakubowicz, Zygmunt Sygnowski, Fryderyk Roszak

 

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi

 

Kontakt:

Urząd Miejski w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
68-120 Iłowa
email: ilowa@ilowa.pl
tel. 68 368 14 00
fax. 68 368 14 01