punk zbiórki odpadów, zdjęcie z góry
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gminny system gospodarki odpadami

UWAGA – obowiązek segregacji odpadów komunalnych! – 6 września 2019r.

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach informujemy, że wszedł obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, od 6 września 2019r. stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów. Jej brak lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu będą skutkowały odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.

Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie segregują odpadów powinni:

  • złożyć w tutejszym Urzędzie deklarację z uwzględnieniem segregacji odpadów,
  • zapoznać się z harmonogramem wywozu odpadów
    Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2020 r.
  • podjąć trud segregacji w trosce o czyste środowisko i swoje finanse.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy – zgodny z blankietem przelewów lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Iłowej (godziny pracy kasy: poniedziałek: 8.00 – 15.00, wtorek – piątek: 7.30 – 14.30) do 15 dnia każdego miesiąca.

UWAGA: Z dniem 1 listopada 2019 r. kasa w Urzędzie Miejskim w Iłowej będzie nieczynna. Wpłat należy dokonywać w banku.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  mieści się na terenie oczyszczalni ścieków, przy ul. Żagańskiej
Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9:00-17:00

sobota: 08:00-16:00