Jan Matejko, Zaprowadzenie chrześcijaństwa. Źródło: Wikimedia commons

Dziś Święto Chrztu Polski

We wtorek, 14 kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski.

 

W roku 2019, Sejm RP ustanowił dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. Mimo, iż dokładna data chrztu nie jest znana, większość historyków uznaje, że prawdopodobnie wydarzenie to miało miejsce w Wielką Sobotę – 14 kwietnia 966 roku.

Na podstawie badań historycznych datę tę uznaje się za dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu, który rozpoczął chrystianizację naszej Ojczyzny i dał początek państwowości.