Iłowa wysoko w rankingu gmin

W V Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego, który ocenia kondycję finansową samorządów w Polsce, Gmina Iłowa wśród 628 gmin miejsko-wiejskich w naszym kraju, zajęła 61 miejsce.

 

Zestawienie przygotowała grupa ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przeanalizowali oni finanse ponad 2400 gmin i przeszło 300 powiatów biorąc pod uwagę siedem wskaźników, tj. udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem (bez poręczeń), relację zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Wśród 628 gmin miejsko-wiejskich w naszym kraju, Gmina Iłowa znalazła się na 61 miejscu. Pełen ranking dostępny jest w linku poniżej:

http://www.forum-ekonomiczne.pl/…/RANKING-FINAN-2018-final.…