Jednostka OSP dofinansowana!

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie Żagańskim otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 

 

Wsparcia udzielono w ramach programu Mały Strażak na zadanie pt. Podniesienie gotowości bojowej służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt, dzięki czemu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie Żagańskim otrzymała kwotę 19 tysięcy 440 złotych na unowocześnienie potencjału technicznego służb ratowniczych powołanych do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska, poważnych awarii oraz ich skutków na terenie województwa lubuskiego.

4 października 2019 r. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wraz z Posłem RP Markiem Astem oraz Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mariuszem Herbutem wręczył lubuskim prezesom Ochotniczych Straży Pożarnych okolicznościowe czeki z dofinansowaniem. Gminę Iłowa reprezentował Prezes OSP Konin Żagański Zdzisław Chodorski.

W ramach dofinansowania oraz przy udziale środków własnych w najbliższym czasie lokalna jednostka OSP zakupi 9 sztuk ubrań specjalnych. Dzięki realizacji projektu przeprowadzono także kurs szkoleniowy pierwszej pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Koninie Żagańskim. Druhowie poprowadzili także prelekcje, dzięki którym dzieci dowiedziały się jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Jak zadbać o własne bezpieczeństwo w czasie udzielania pierwszej pomocy? Poznały także zawartość torby medycznej, którą strażacy zawsze zabierają ze sobą na akcję ratunkową. Był także czas na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Dzieci chętnie wykonywały masaż serca na fantomie oraz opatrunki na szkolnej maskotce.