Jest dofinansowanie do świetlicy

Gmina Iłowa pozyskała ponad pół miliona złotych na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej. 

 

27 czerwca 2019 roku Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moniki Wołujewicz podpisał umowę z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Marcinem Jabłońskim o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Koszt inwestycji, która realizowana będzie w roku 2020, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie to 1 mln 200 tys. 935 zł. Dofinansowanie pozyskane z Unii Europejskiej to 533 170,04 zł.

W ramach projektu przewidziano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem nowego kotła z systemem zarządzania energią (na biomasę o mocy do 25 kW).

Zakres robót obejmuje także demontaż starego klimatyzatora znajdującego się w pomieszczeniu sali oraz montaż nowego na ścianie lub na dachu o parametrach zapewniających chłodzenie świetlicy. Zamieni się także wizerunek zewnętrzny budynku, poprzez wykonanie termomodernizacji i docieplenie stropu. Ponadto w projekcie ujęto montaż instalacji fotowoltaicznej i montaż energooszczędnego oświetlenia typu LED.