Książka do domu

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców wsi Biblioteka Kultury w Iłowej proponuje nową usługę „Książka do domu”, polegającą na dowozie książek do domów czytelników zamieszkałych poza Iłową.

Raz w miesiącu, w ustalonym terminie, dowiezione zostaną do czytelników zamówione pozycje książkowe i odebrane przeczytane.

Jeżeli oferta spotka się z akceptacją utworzone zostaną mobilne punkty wypożyczania książek. Zamówienia przyjmowane są telefonicznie: 68 371 13 90 oraz drogą elektroniczną: biblioteka@ilowa.pl i biblioteka.ilowa@gmail.com.

W trakcie realizacji usługi dochowane zostaną wszelkie wymogi sanitarne związane z obecną sytuacją epidemiologiczną.