Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

W ramach ogólnopolskiego programu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Żagańskiego od 2016 roku w Iłowej funkcjonuje punkt świadczący pomoc prawną.

 

System darmowej pomocy prawnej jest rezultatem wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

W punkcie konsultacyjnym, zorganizowanym w Bibliotece Kultury w Iłowej (pok. nr 5 ) czekają na Państwa adwokaci oraz radcy prawni gotowi udzielić wszelkich porad natury prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie przysługuje:

  • osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od 16 maja 2020r. poszerzony został krąg beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Punkt zlokalizowany w Iłowej otwarty jest od poniedziałku do piątku, w godzinach:

Poniedziałek 12.00-16.00
Wtorek 12.00-16.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 8.00-12.00

Punkt został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej:

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS-SUM, Aleja Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra.

Punkty udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz rejestracja on-line Powiat Żagański:

https://bip.powiatzaganski.pl/519/Punkty_nieodplatnej_pomocy_prawnej_i_poradnictwa_obywatelskiego/

Porady prawne

http://www.edukacja-prawna.info.pl/index.php/nieodplatne-poradnictwo/powiat-zaganski