Rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.

Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski.

Po wybuchu II wojny światowej (17 września 1939 r.) wojska ZSRS wkroczyły do Polski. Na wschodnich obszarach II Rzeczypospolitej rozpoczęła się okupacja sowiecka. Wtedy też nastąpiły największe masowe deportacje polskiej ludności. Wśród wysiedlonych byli głównie urzędnicy państwowi, nauczyciele, policjanci, wojskowi i żołnierze straży granicznej. Na listy osób przeznaczonych do wywózki wpisywano całe rodziny, w tym bliskich jeńców przebywających w sowieckiej niewoli. Działania te miały wyeliminować wszystkich, którzy mogli potencjalnie zagrozić wprowadzeniu na tych ziemiach władzy radzieckiej.

Oficjalne uroczystości związane z 81. rocznicą napaści Związku Sowieckiego na Polskę odbędą się w niedzielę, 20 września 2020, w Kościele pw. Chrystusa Króla w Iłowej o godzinie 11.00.

Zachęcamy do uczestnictwa i wspólnego oddania hołdu milionom obywateli polskich, ginących w katowniach Gestapo, mordowanych przez NKWD, wywożonych do niemieckich obozów koncentracyjnych i deportowanych w głąb ZSRS do łagrów oraz na zsyłkę.