ASF ważne informacje

Zachęcamy do zapoznania się z rozporządzeniem Wojewody z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, miasta Zielona Góra oraz powiatu żagańskiego, żarskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego.
Poniżej umieszczono link do strony LUW na której zamieszczone jest przedmiotowe rozporządzenie i wszystkie wcześniejsze.
Poniżej zamieszczamy także apel do rolników dotyczący likwidacji zagrożeń i zwalczania ASF:

Lubuska Izba Rolnicza, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Lubuskie Forum Rolnicze są uczestnikami prac sztabu kryzysowego celem którego jest likwidacja zagrożeń i zwalczanie afrykańskiego pomoru świń. Dużą rolę w zwalczaniu tej choroby odgrywa wiedza, działalność a także zachowanie nas, rolników. Od 6 lat nasze państwo za pomocą służb, współpracy z rolnikami, organizacjami rolniczymi zwalcza ASF.

Z prac sztabu, a także z naszej oceny wynikają następujące wnioski:

 • skuteczność zwalczania ASF jest ograniczana bardzo niską wiedzą na temat tej choroby i jej zwalczania,
 • część rolników – producentów trzody chlewnej, nie wykonuje zarządzeń Ministra Rolnictwa związanych z wymogami bioasekuracji obowiązującymi w hodowli trzody chlewnej.

Członkowie Lubuskiej Izby Rolniczej, Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Lubuskiego Forum Rolniczego apelują do rolników naszego województwa:

 • stosowanie się do wszelkich zasad wymaganych w przypadku chowu trzody chlewnej,
 • zgłaszanie służbom wszelkich przypadków padłych dzików,
 • przestrzeganie wszelkich zasad chowu trzody chlewnej w strefach związanych ze zwalczaniem ASF,
 • pomoc w likwidacji „dzikich” stad trzody chlewnej bez wymaganej rejestracji,
 • zgodne z prawem uboje gospodarcze i komercyjne,
 • zaniechanie odwiedzania sąsiednich hodowli bez przestrzegania zasad bioasekuracji,
 • zaniechanie wchodzenia do lasu, kontaktów i udział w polowaniach,
 • współpracę z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, samorządami w zakresie zwalczania ASF.

Afrykański pomór świń staje się problemem ogólnopolskim a jego zwalczanie zależy od nas wszystkich.

Wymagamy sprawnego działania od Ministra Rolnictwa i jego służb, dlatego też, wymagajmy tego samego od siebie. Nie zgadzajmy się na bylejakość.

Pamiętajmy, że skuteczna walka z ASF opiera się na czterech podstawowych elementach:

 • zabezpieczeniu biologicznemu stad trzody chlewnej (bioasekuracja),
 • redukcji populacji dzików do możliwie najniższego poziomu,
 • zbieraniu i utylizacji padłych dzików,
 • świadomości społecznej.

Nie można zatrzymać choroby pomijając którykolwiek z wymienionych elementów. Wówczas wydatkowanie nawet dużych publicznych pieniędzy nie przyniesie poprawy sytuacji.