Senior na plus

2 stycznia 2020 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące utworzenia Klubu Seniora.

 

Konsultacje z przedstawicielami seniorów poprowadziła Sekretarz Gminy Aldona Slipaczek-Jurek wspólnie z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbietą Kinal i Magdaleną Muziką Kierownikiem Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych.

–  Planujemy złożyć wniosek do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu i wyposażeniu Klubu „Senior+” w budynku przy ulicy Kolejowej 11 w Iłowej. Obecnie mieści się tam Miejskie Przedszkole Publiczne. W przypadku otrzymania dofinansowania, działalność klubu rozpocznie się w roku 2021 – mówiła podczas spotkania Pani Sekretarz. – Uczestnictwo mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy jakości funkcjonowania osób starszych w gminie Iłowa jest dla nas bardzo ważne – dodała A. Slipaczek-Jurek, przedstawiając zabranym główne założenia programu skierowanego do tej grupy społecznej.

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury i zapewnienie wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez umożliwienie korzystania z oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej.

Nasza gmina może liczyć na dofinansowanie przedsięwzięcia w kwocie 150 tysięcy złotych. Udzielona dotacja pozwoli na wyremontowanie obiektu i przystosowaniu go do użytkowania. Mowa o utworzeniu sali spotkań, szatni, pomieszczenia kuchennego i sali sportowo-rekreacyjnej.

Do dyspozycji 15 seniorów oddane zostaną w pełni przystosowane pomieszczenia pozwalające na aktywne spędzanie wolnego czasu. W klubie realizowane będą różnorodne zajęcia m.in. edukacyjne (wykłady, spotkania tematyczne), zajęcia usprawniające, rekreacyjne, wyjazdy krajoznawcze, wycieczki piesze, zajęcia manualne i artystyczne, imprezy kulturalne.

– Dzięki utworzeniu Klubu Seniora w Iłowej udowodnimy, że drugie życie zaczyna się na emeryturze. Chcemy stworzyć ofertę interesujących zajęć zachęcających do wyjścia z domu. Każda osoba ma swoje pasje, dlatego też program klubu będzie bogaty, elastyczny i dostosowany do zgłaszanych przez seniorów potrzeb – mówi burmistrz Paweł Lichtański dodając, że w gminie od kilku lat zauważa się wzrost procentowego udziału osób w wieku poprodukcyjnym.

– Obecnie w Iłowej mamy aż 1440 osób powyżej 60 roku życia. Stanowi to około 22% całej populacji. W związku z tym potrzebujemy realnego wsparcia w prowadzeniu aktywnej polityki senioralnej – podkreśla burmistrz.