OSP ze sprawozdaniem

W ubiegły piętek (14 lutego 2020) w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowej, odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2019.

 

Członkowie jednostki wraz z zaproszonymi gośćmi (Komendantem Powiatowym OSP druhem Janem Chmielewskim, Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu mł. bryg. Janem Marszałkiem, Naczelnikiem Wydziału Operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu mł. bryg. Krzysztofem Sową i przedstawicielem Urzędu Miejskiego Bogusławem Spechtem) omówili działalność prowadzoną w roku ubiegłym, jak również poczynili plany dotyczące roku bieżącego. Zebraniu przewodniczył Dh Bronisław Szczepiński. Na zebraniu goszczono także Burmistrza Iłowej Pawła Lichtańskiego.

W trakcie zebrania omówiono działalność oraz gospodarkę finansową jednostki w roku 2019, jak również przedstawiono główne założenia do realizacji w roku 2020. Po przedstawieniu sprawozdania komisja uchwał i wniosków złożyła projekty uchwał w sprawie działalności organizacyjno–programowej w roku 2020. Podczas spotkania strażacy postulowali o zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego i remont remizy.

Burmistrz Iłowej zaproponował organizację spotkania informacyjnego przy udziale radnych oraz przedstawicieli wszystkich działających na terenie gminy jednostek OSP.