Usuwanie azbestu – nabór wniosków

Gmina Iłowa po raz kolejny przystąpiła do realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa w 2020 roku”

 

Na ten cel Iłowa będzie zabiegała o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Przez ostatnie dwa lata w ramach pozyskanych środków usunięto z terenu gminy 10 195 m2 niebezpiecznego azbestu pochodzącego głównie z pokryć dachowych na prywatnych posesjach.

Azbest zaliczany jest obecnie do grupy najbardziej szkodliwych substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Wdychanie pyłu azbestowego może stać się przyczyną wielu chorób układu oddechowego i krwionośnego. Największa szkodliwość tego materiału na zdrowie ma miejsce w momencie jego demontażu, w związku z tym bardzo ważne jest, aby usuwanie płyt azbestowych odbywało się przez uprawnione do tego firmy przez zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

Mieszkańcy, którzy zainteresowani są usunięciem wyrobów zawierających azbest zapraszamy do składania wniosków od 5 maja do 15 maja 2020 r w Urzędzie Miejskim w Iłowej (Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego – ul. Żeromskiego 25, wejście od podwórza).