Zmiany na granicy

Od 4 maja br. pracownicy transgraniczni oraz uczniowie i studenci, którzy pracują i uczą się w krajach sąsiadujących z Polską zwolnieni zostali z odbywania obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny.

 

Zasada nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej.

Brak kwarantanny odnosi się do osób przekraczających granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną, tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią.

Przekroczenie granicy w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu nauki w RP lub państwie sąsiadującym należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej podczas kontroli na granicy.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/792

foto. pixabay