Mieszkańcy

 

Gmina Iłowa zajmuje powierzchnię 153 km². Zamieszkuje ją 6,8 tys. mieszkańców (3482 kobiet oraz 3279 mężczyzn). W skład gminy wchodzi dziesięć sołectw: Borowe zamieszkałe przez 440 mieszkańców, Czerna – 394 mieszkańców, Czyżówek – 191 mieszkańców, Jankowa Żagańska – 400 mieszkańców, Klików – 91 mieszkańców, Konin Żagański – 691 mieszkańców, Kowalice – 35 mieszkańców, Szczepanów – 215 mieszkańców, Wilkowisko – 50 mieszkańców oraz Żaganiec – 92 mieszkańców.

Największe skupiska mieszkańców w Gminie Iłowa to osiedla mieszkaniowe: przy ul. Bolesława Chrobrego od nr 2 do nr 22, przy ul. Borowskiej od nr 3 do nr 12, przy ul. Hutniczej od nr 1 do nr 3A, przy ul. Ogrodowej do nr 16B do nr 16J, przy ul. Traugutta od nr 23 do nr 26C, przy ul. Nadrzecznej nr 11, 12, 45, osiedle Czyżówek od nr 55 do nr 87.

Stan na dzień: 4.07.2017 r.