Środowisko i gospodarka odpadami / Decyzja na usunięcie drzew i krzewów

Decyzja na usuwanie drzew lub krzewów


Jeżeli chcesz usunąć drzewa lub krzewy, to musisz na to uzyskać zezwolenie.  Nawet jeśli dotyczy to Twojej własnej działki. Taki dokument załatwisz w naszym urzędzie.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Żeromskiego 25
pokój nr 4
tel. 68 368 14 12

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku
  • w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/a
  • zgoda właściciela działki w przypadku wnioskodawcy będącego posiadaczem nieruchomości
  • rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na terenie nieruchomości
  • pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy (jeśli dotyczy)
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej – dotyczy pełnomocnictwa.

 

Pobierz wniosek w formacie pdf, wydrukuj i wypełnij, a następnie złóż w naszym urzędzie.

 

OPŁATY

Procedura bezpłatna

Za pełnomocnictwo – 17 zł.

Opłatę można uiścić na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 006 000 1443 2006 0003.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Iłowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2015 poz. 783)

Wróć do kategorii: Decyzja na usunięcie drzew i krzewów