Mieszkanie i nieruchomości / Numeracja nieruchomości

Numeracja nieruchomości


Budujesz się? Kupiłeś nową działkę? Zobacz jak uzyskać numer porządkowy nieruchomości.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
ul. Żeromskiego 25
pokój nr 1
tel. 68 368 14 11

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

 

DOKUMENTY

  • wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  • plan orientacyjny
  • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.

 

OPŁATY

Procedura bezpłatna.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

 

Podstawa prawna

  • Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
  • Ustawa z dnia  17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 stycznia 2012r w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125.).
Wróć do kategorii: Numeracja nieruchomości