Osoby siedzą przy stole i czytaja dokumenty
Sesja Rady Miejskiej w Iłowej

Rada Miejska

 

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Iłowej jest Mirosław Wdowiak.

 

Przewodniczący zaprasza mieszkańców Gminy Iłowa w każdy poniedziałek od godz. 15.00 do 16.00 w pokoju nr 11 Urzędu Miejskiego w Iłowej, tel. 68 368 14 14.

 

Radni Rady Miejskiej w Iłowej:

Przewodniczący – Mirosław Wdowiak

Wiceprzewodniczący – Artur Mutwil

Wiceprzewodnicząca – Maria Żołnowska

Krystyna Burnat

Wiesława Gajda

Mieczysław Jakubowicz

Alina Jung

Ilona Krawczyk

Edward Lesiak

Waldemar Leszcz

Franciszek Przynoga

Krystian Siudy

Tomasz Słomiński

Zygmunt Sygnowski

Piotr Szymczak

 

Komisja Rewizyjna

Ilona Krawczyk (przewodnicząca), Edward Lesiak (wiceprzewodniczący), Piotr Szymczak (sekretarz), Franciszek Przynoga

Komisja Budżetu

Waldemar Leszcz (przewodniczący), Krystian Siudy (wiceprzewodniczący), Alina Jung (sekretarz), Krystyna Burmat , Tomasz Słomiński

Komisja do Spraw Publicznych

Artur Mutwil (przewodniczący), Maria Żołnowska (wiceprzewodnicząca), Mieczysław Jakubowicz (sekretarz), Zygmunt Sygnowski , Wiesława Gajda

Komisja Doraźna

Edward Lesiak (przewodniczący), Mieczysław Jakubowicz (wiceprzewodniczący), Waldemar Leszcz (sekretarz), Maria Żołnowska, Ilona Krawczyk, Krystian Siudy

 

Kontakt:

Urząd Miejski w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
68-120 Iłowa
email: ilowa@ilowa.pl
tel. 68 368 14 00
fax. 68 368 14 01